GIỚI THIỆU CHUNG:

Tôi là Tiến Vũ: Là một nhà đầu tư và cũng là diễn giả trong lĩnh vực tài chính trong nước và quốc tế.

Với kinh nghiệm đầu tư lâu năm, đặc biệt với sự nhiệt huyết và sự chân thành nhất. Tôi đã và đang không ngừng nỗ lực hàng ngày để mang đến những kiến thức, giải pháp, xu hướng nhằm đem lại những kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất đến với các nhà đầu tư.